Kiralik Salon

Genel Salon

Kiralik Salon

15 bin hükümlüye tahliye yolu gözüktü

15 bin hükümlüye tahliye yolu gözüktü
TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul eidlen tasarıyla çok sayıda mahkum tahliye edilecek.
ANKARA(ANKA)-TBMM Adalet Komisyonu’nda, yaklaşık 15 bin hükümlünün tahliyesini öngören Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen tasarı ile açık ceza infaz kurumunda geçirilen sürenin son bir yılın, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle dışarıda infaz edileceği yeni bir infaz rejimi öngörülüyor.

-GEREKÇE-

Tasarının genel gerekçesinde, denetimli serbestlik kapsamında; kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma, zorunlu olarak eğitim programlarına katılma, belli çevre sınırları dışına çıkmama veya belirlenen yerlere gitmeme, konuttan ya da belirlenen bir çevreden ayrılmama, yurtdışına çıkmama, belirlenen bir stada gitmeme, belirli zamanlarda karakola veya denetimli serbestlik birimlerine giderek imza atma, tedavi programlarına katılma, eğitim kurumuna devam etme gibi tedbirlerin uygulandığı ifade edildi.

-TASARININ GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER-

Tasarının getirdiği düzenlemeler şöyle:

Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren, çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan, koşullu salıverilmesine bir yıl ve daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

-KİMLER YARARLANACAK-

Cezasının son altı ayını kesintisiz olarak açık ceza infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmiş olup koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az bir süre kalan hükümlüler bu düzenlemeden yararlanacak. Düzenlemeye göre, denetimli serbestlik tedbirleri uygulanmak suretiyle cezaların infazına infaz hakimi tarafından karar verilecek.

-ÜCRETSİZ OLARAK ÇALIŞACAK, BELİRLENEN PROGRAMLARA KATILACAK-

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar; kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması, bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi, belirlenen programlara katılması yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilecek.

-GERİ DÖNMEK İSTERSE KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLECEK-

Hükümlünün; ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi, hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi, ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilecek.

-İNFAZ HAKİMİ TARAFINDAN KARAR VERİLECEK-

Hükümlü hakkında; işlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı Ceza Muhakemesi Kanununun 100’üncü maddesinde sayılan nedenlerle tutuklama kararı verilmesi, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlanmasından önce işlediği iddia olunan ve cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesi, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla olan kasıtlı bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturma başlatılması halinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, infaz hakimi tarafından hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilecek.

Hükümlü hakkında soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı veya kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi hâlinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam olunmasına infaz hâkimi tarafından karar verilecek.

Koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan; açık ceza infaz kurumunda bulunan,kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarını taşıyan iyi halli hükümlülerin talepleri halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilecek.

Koşullu salıverilmelerine bir yıl kala açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkını kazanan hükümlüler, bu infaz usulünden en fazla altı ay süreyle yararlanacak.

-ELEKTRONİK KELEPÇE İLE TAKİP-

Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilecek.

Elektronik izlemeyle, belirlenen sürelerde evden çıkmama, belirlenen yerlere yaklaşmama, belirlenen yerlere gitmekten yasaklama veya belirlenen çevre sınırları dışına çıkmama gibi tedbirlerin infazı ve denetimi de yapılabilecek.Yorumlar kapalı.

Türkiye'nin en güzel eylence adresi ıstaka okey'de sende okey oyna. ıstaka